Tin mới

Những lợi ích khi vân đồn lên đặc khu kinh tế

Khi đầu tư vào Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn (gọi tắt là Đặc khu kinh tế Vân Đồn), nhà đầu tư sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, đất đai, tiền tệ và cả việc miễn thị thực trong thời gian giới hạn. Tỉnh Quảng Ninh hy vọng, những ưu đãi trên sẽ là thu hút các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào Đặc khu kinh tế Vân Đồn.


Thực tế tại Vân Đồn cho thấy, dù mới là kỳ vọng vào đặc khu tương lai, nhưng đã có nhà đầu tư tư nhân mạnh dạn rót vốn đầu tư hạ tầng, xây dựng sân bay quốc tế. Khi những kỳ vọng về đặc khu trở thành hiện thực, nhà đầu tư tư nhân càng có niềm tin chắc chắn. Một nhà đầu tư lớn quả quyết rằng, khi đó dòng tiền đầu tư vào các đặc khu sẽ tăng mạnh, thông qua hoạt động đầu tư sẽ nộp ngân sách nhà nước nhiều hơn, tạo tác động lan tỏa lớn.

Dựa trên nhiều phương án, chỉ tiêu đánh giá, Tập đoàn tư vấn Boston (BCG) tính toán, với Vân Đồn, theo giá hiện hành năm 2030, khi Luật ĐVHCKTĐB được áp dụng, trong giai đoạn 2021 - 2030, GrDP tích lũy đạt 8,81 tỷ USD đến 15,53 tỷ USD so với mức dự tính là 4,98 tỷ USD nếu Vân Đồn phát triển như hiện tại. Mức GrDP bình quân đầu người đạt từ 17.394 USD đến 25.056 USD vào năm 2030. So sánh với phương án tăng trưởng gốc là không thành lập đặc khu kinh tế, GrDP trên đầu người tương ứng sẽ là 11.619 USD năm 2030.

Doanh thu thuần của các doanh nghiệp tại Vân Đồn cũng sẽ tăng mạnh. Trong giai đoạn 2021 - 2030, doanh thu thuần tích lũy đạt 30,27 tỷ USD đến 55,62 tỷ USD so với mức dự tính là 20,51 tỷ USD nếu Vân Đồn phát triển như hiện tại. Mức thu nhập bình quân đầu người đạt 9.697 USD đến 16.532 USD vào năm 2030.

Xem thêm: https://www.flc-tropicalcity.com