Tin mới

Tiến độ thanh toán dự án FLC Tropical City Hạ Long

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN FLC TROPICAL CITY


Đợt thanh toán Thời gian dự kiến Tỷ lệ thanh toán

Đặt mua 100.000.000 VNĐ ( sẽ được khấu trừ vào đợt 1) 

Đợt 1 Ký HĐVV/HĐĐC (trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi đặt mua) 15%

Đợt 2 Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký HĐĐC 10%

Đợt 3 Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký HĐĐC 15%

Đợt 4 Dự kiến tháng 03/2019 ký HĐMB 30%

Đợt 5 Trong 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB 25%

Đợt 6 Kể từ ngày KH nhận được thông báo nộp hồ sơ cấp sổ 5%

QUY TRÌNH KÝ KẾT VÀ THỎA THUẬN VÀ HỢP ĐỒNG:

Khách hàng đặt cọc cho mỗi sản phẩm 100 triệu đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của CĐT. Xác nhận thanh toán sẽ được ghi nhận và gửi cho khách hàng.

Khách hàng ký kết thỏa thuận và HĐ chính thức với CĐT theo tiến dộ thanh toán đã nêu tại mục III.

Khách hàng thực hiện đóng tiền đầy đủ theo đúng tiến độ và quy định của CĐT.

Chi tiết dự án xem tại: https://www.flc-tropicalcity.com/